Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας

Eργασίες Oμάδων

Ομάδες: Πράξη 62 (ΟΠΣ 479325) «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Α/Θμιας και Β/Θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» » Ομάδα Εκπονητών Σεναρίων
Όνομα Εργασίας Ομάδας (κωδικός)Συντονιστής ομάδας Τύπος
Ομάδα Εκπονητών Σεναρίων (OES100)Απαιτείται εγγραφή