Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας

Eργασίες Oμάδων

Ομάδες: Πράξη 62 (ΟΠΣ 479325) «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Α/Θμιας και Β/Θμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» » Υποέργο 1
Δράση 1 - Πλαίσιο προδιαγραφών ανάπτυξης, αξιολόγησης και επιλογής ψηφιακών σεναρίων.  (DR1)  -  1 διαθέσιμη εργασία ομάδας
Δράση 2 - Εξειδίκευση προδιαγραφών και εκπόνηση δειγματικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο. Επαλήθευση δειγματικών σεναρίων και υποστήριξη του Help-Desk.  (DR2)  -  81 διαθέσιμες εργασίες ομάδων
Δράση 3 - Υποστηρικτικές Ενέργειες Υποέργου-1  (DR3)  -  0 διαθέσιμες εργασίες ομάδων
Δράση 4 - Διαχειριστική Υποστήριξη των Υποέργων που υλοποιεί το ΙΕΠ  (DR4)  -  0 διαθέσιμες εργασίες ομάδων
Δράση 5 - Επιστημονική και Διοικητική Εποπτεία των Υποέργων του ΙΕΠ (Υποέργο-1 και Υποέργο-2)  (DR5)  -  0 διαθέσιμες εργασίες ομάδων