Σύνδεση στο ΙΕΠ Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, ενθαρρύνουμε τους Πελάτες μας να εγγραφούν για να αποκτήσουν λογαριασμό.

Not yet registered? Create an account
I'm an agentsign in here

If this is your first time contacting us or you've lost the ticket number, please open a new ticket

Το Κέντρο Υποστήριξης (Helpdesk) αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης: "Ανάπτυξη Mεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης".
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται σε σύμπραξη από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Please Wait!

Please wait... it will take a second!