Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2015 -

Προκειμένου να εγγραφείτε στην Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας (βάσει της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. 4527/17-06-2015) πατήστε εδώ.

Στο πεδίο Ομάδες, της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής, επιλέξτε την Ομάδα Εκπονητών Σεναρίων (βλ. εικόνα).

 

Αλλαγή ημερομηνίας/ώρας έναρξης αιτήσεων εγγραφής στην Πλατφόρμα Τηλεσυνεργασίας:

οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 09-07-2015 και ώρα 17:00.